Ranking Masculino Histórico

Ranking Masculino Histórico
Aquí figuran todos los jugadores que han pasado por el Beniopen a lo largo de estos años….

1º Toni Gil
2º Pablo Seco
3º Paco Ordaz
4º Fernando Ferrer
5º Damián García
6º Paco Galindo
7º Miguel Casco
8º Víctor Mazariegos
9º Rafa Blat
10º Jordi Pedro
12º Adrián Antón
13º Robin Haon
14º José “Zamorano” Hermoso
15º Carlos Parejo
16º Fernando Lahuerta
17º Javier Castillo
18º Fabián Galarza
19º Abel Llinas
20º Edgar “Chicharito” González
21º Pablo de Torres
22º Nicolás Simón
23º Carlos Castillo
24º David Talón
25º Diego “Pintor” Soloaga
26º Benjamín Martínez
27º Dani Teijeiro
28º Juan Vila
29º Mario Rico
30º José M. Torres
31º José V. Monmeneu
32º Jorge Martínez P.
33º Marcelo “Carbonero” Hernández
34º Jorge Celma
35º Guido Casanova
36º Javier de Haro
37º Ramón Penyalver
38º Adrián “Eléctrico” Bares
39º Lucas Avellaneda
40º Juan Raga
41º Luis Jiménez
42º Kiko Lacoba
43º Martín Scodeller
44º Fidel Lacreu
45º Sebas Montoro
46º Paco Calatayud
47º Emilio Morcillo
48º Miguel de Tienda
49º Andrés Espinoza
50º Santi Ballestrín
51º Federico Gomis
52º Shunichi Miyagi
53º Nacho Casado
54º Antonio Sánchez
55º Maxime Regnier
56º Julián Bacigalupo
57º Miguel Izquierdo
58º Jesús Muñoz
59º Amalio Mota
60º Juanvi Bañuls
61º Jaime Maesc
62º Paco Albert
63º Víctor Lechuga
64º Javier Movilla
65º Fernando Vives
66º Darío Arévalo
67º Andrés “Bombardero ” Geroni
68º Héctor Pla
69º Alberto Sánchez D.
70º Jorge Massú
71º Luis Torres
72º Nacho Pozo
73º Jeff Gow
74º Carlos Escuin
75º Alessandro Viggiani
76º Rafa Morell
77º Javier Luaces
78º José V. Quirante
79º Daniel Jiménez
80º Javier Herrero
81º Miguel A. Martí
82º José Benet
83º José V. Rodrigo
84º Borja Mediavilla
85º Paco Macián
86º Javi Latorre
87º Gabriel Berardi
88º Nacho Vila-Belda
89º Leo Muller
90º Jon Rubio
91º Modesto Valiente
92º Pablo “Metralleta” Bani
93º Rachid Alaoui
94º Emilio Flecha
95º José D. Lorenzo
96º David “Tiger” Alcaraz
97º Jordi Garrigós
98º Hatim Maziani
99º Josep Martínez
100º Ignacio González
101º Amadeo Cuellar
102º Antonio “Pata Negra” Hernández
103º Quique Belda
104º David Soriano
105º Migue López
106º Pedro Valero
107º Miguel Cassasus
108º Pablo Pérez S.
109º José “Guaje” Peláez
110º Roberto Albert
111º Daniel Guerrero
112º José Cebamanos
113º Samuel Vázquez
114º Pablo Pastor P.
115º Amadeo Cuellar
116º Miquel Aparici
117º Mathieu González
118º Adrián García A.
119º Alejandro Carrasco
120º Mario del Pozo
121º Jesús Vergara
122º Luigi Parrino
123º Narek
124º Oleg Plamenov
125º Patricio Abadíe
126º Paco Galán
127º Enrique Navarro
128º Javier Salido
129º Pedro Escamilla
130º Pablo Pastor C.
131º Andrés Cardona
132º Sebastián “Batata” Pagliano
133º Francesc García López
134º Manuel Carrasco
135º Marcos Gómez A.
136º Marcos Gómez R.
137º Teo Berdonces
138º Arturo González
139º Gerard Bataller
140º Roger Villavicencio
141º Jean Marc Sánchez
142º Ismael de Fez
143º Emilio Flecha
144º Javier Peña
145º Alejandro Almela
146º Pablo Inat
147º Carlos Gutiérrez
148º José A. Medina
149º Edu Bou
150º Héctor Josa
151º Josep Casañs
152º Hayato Sasaki
153º Manolo Giménez
154º Javier Hermoso
155º José M. Sorio
156º Gabriel Corcho Ianiello
157º Hiro Kitazawa
158º Joachin Keck
159º Ernesto Martín
160º Ignacio Recio
161º Josvi Frasquet
162º Javier Aliaga
163º Manuel Bullón
164º Mario Torres
165º Diego Romeo
166º Carlos Navarro
167º Stefano Liturri
168º Guillermo “Alemán” Siegfried
169º Luis Neira
170º Roger Villavicencio
171º Rubén García L.
172º Stefan Van den Hoogen
173º Juan Olmos
174º Javier A. Rodríguez
175º Miguel Carrillo
176º Alex Esteban
177º Kieran Byrne
178º José V.Costa
179º Álvaro Martínez
180º Laercio Risson
181º Diego Alarcón
182º Unai Fontal
183º Fran Serrano
184º Javi Sanchez A.
185º Kike Galán
186º Ramón Andrés
187º José Oltra
188º Julio Ortega
189º José A. Navarro
190º Sebastián Ceglie
191º Edel García
192º Rafa Lamas
193º Carlos Amat
194º Manolo Zamora
195º Vincent Ernoux
196º Alfonso Matoque
197º Juan R. Parra
198º Gerardo Bataller
199º José Ferrer F.
200º Patricio Abadíe
201º José Gómez M.
202º Josep Navarro
203º Higinio Salinas
204º Miguel Puchades
205º Alejandro Cebrecos
206º Alex Baldoví
207º José Requeni
208º Javier Montull
209º Miguel Rangel
210º Emilio Gómez M.
211º Pau Gómez
212º Carlos Lojo
213º Manuel Botella
214º Vicente Salcedo
215º Alex García
216º Fran Ortigosa
217º Nico Bellanza
218º Nacho Couchoud
219º Antonio Villafranca
220º Higinio Salinas
221º Toni Daviá
222º Ricard García
223º Toni Soriano
224º Iván Mira
225º Fidel García
226º Petrov
227º Alfredo Simón
228º Santiago Herrando
229º David Andrade
230º Mario Antonio
231º José Esparcia
232º Diego Sanchis
233º Ignacio Fernández
234º Damián Jiménez
235º Marco Sevillano
236º Diego “Dinamita” Pérez
237º Alex Plazas
238º Juan Luis Couchou
239º Daniel Falcó
240º Vicente Giner H.
241º Toni Galindo
242º Vicente Abargues
243º David “Enano” Arce
244º Ian Lovett
245º Richard Agnew
246º Carlos Rodríguez
247º Andrés Martí
248º Juanjo Morant
249º Daniel Heras
250º Carlos Zac
251º Juan L. Mengual
252º Adrián López
253º Toni Luz
254º Sergii Korshak
255º Javi Sánchez H.
256º Miguel A. Gregorio
257º Rafa González
258º Eduardo Romero
259º Tony Catalá
260º Vaja Benidze
261º Daniel Martins
262º Paul Ligier
263º Javier Alonso
264º Fidel García
265º Adrián Sanz
266º Alfonso Cerdán
267º Augusto Sendra
268º Francisco J. Escribá
269º David Vilorias
270º Fabio D´Angelo
271º Paco Plaza
272º Cruz Pérez
273º Juan E. Montoro
274º Aleix Juanes
275º Rafa Pérez
276º Alberto Rubio
277º Xavi Jiménez
278º Vicente Graullera
279º Robert Fuster
280º Brice Jacquemine
281º José Villar
282º Sergio March
283º Voro Galindo
284º Adrián Ruiz P.
285º Marcos Ortíz
286º Agustín Sáez
287º Joan Matoses
288º Javier Iñigo
289º Manolo Hernando
290º Jorge Laguna
291º Slavi Marinov
292º José V. Roig
293º Javier Almenar
294º Alberto Casanova
295º Enrique López P.
296º Chema Ramos
297º Carlos Laguía
289º Aquilino Julián
290º Daniel Lorenzo
291º Jonathan Curtarelli
292º Vicente Chambó
293º Richard Sackay-Addo
294º Albert Rodríguez M.
295º Quique Caballero
296º Pedro Bejerano
297º Sergio García
298º Marco Impoco
299º Manuel Balaguer
300º Toni Jordá
301º Vicente Giner B.
302º Diego Jiménez
303º Adrián Más
304º Lalo Guillen
305º Pablo Navarro
306º Andrés Rojo
307º Enrique García G.
308º Felipe Ferrer
309º Iñaki Coscorrotza
310º Gabriel Galán
311º Pepelu Gimeno
312º Guillem Tomás
313º Víctor Lillo
314º Oscar Ruiz
315º Javi Real
316º Juan D. Matas
317º José Suárez A.
318º Juan Pedro Gilabert
319º Javier Visier
320º Guillermo Soro
321º Miguel A. Civera
322º Ciprian Miloui
323º Patrick Cabrera
324º Luis Soto
325º Javier Herraiz
326º Fernando Martínez B.
327º Miguel A. Costa
328º Víctor Sanden
329º Héctor Gil
330º Mario Martín Álvarez
331º Markus Hanner
332º Drago Colja
333º Pablo Morcillo
334º José A. Vazquéz
335º Diego Hermoso
336º Álvaro Posada
337º Vittorio Aqcuaviva
339º Rubén Milán
340º Jesús Darío Rivera
341º Manuel de Lacruz
342º César Hernansanz
343º Toni Cuenca
344º Antonio Vitoria
345º Enrique Ferri
346º Sergi Porta
347º Miguel Barrero
348º Félix Navarro
349º Carlos Garzando
350º Marco Valentín
351º Carlos Celma
352º Roberto García
353º Lluis Domenech
354º Rafa Puertas
355º Jorge Cervera
356º Vicente Chismol
357º Miguel A. Carrillo
358º Álvaro Bosca
359º Alessio Tanganelli
360º Pedro González P.
361º Luis Morenilla
362º Jorge Pérez B.
363º Alexei Lescaylle
364º Josi Ayensa
365º Edu Herrero
366º Carlos Calvé
367º Javi Valiente
368º Marcos Medina
369º Juan Bru
370º Alejandro Requena
371º David Walsh
372º Miguel A. Torres
373º Juan M. Orts
374º Borja Navas
375º Ilko García
376º Carlos Hernández
377º Ricardo Aviño
378º José Vicente Molina
379º Ricardo García P.
380º Víctor Luján
381º Sergio Borrego
382º Javier Lozano
383º Carlos Martínez P.
384º Pau Alemany
385º Alonso Jurado
386º Daniel Falcó
387º Rubén Sanchiz
388º Carlos Jiménez
389º José Sánchez
390º Simon Schoch
391º Vicente Colom
392º Eduardo Fernández
393º Toni Fornás
394º Agustín Yarza
395º Luis Gallart
396º Ricardo Peñalver
397º Roberto Prats
398º Alex Monserrat
399º Rafa Pallarés M.
400º Javier Díaz
401º Pau Puigcever
402º Arturo Torres
403º Jorge Sánchez
404º Rubén Borrás
405º Julio Montañana
406ºº Pablo Pellicer
407º José M. Requena
408º Sergio Villar
409º Pedro García López
410º Javi Delgado
411º Ignacio Gutiérrez
412º Víctor Romani
413º David Gómez
414º Miguel Sánchez
415º Quique Ventura
416º Marcos Alcantara
417º Héctor Sánchez
418º Javier Catena
419º Elliot Maffi
420º Israel Alfonso
421º Javier Taberner
422º Migue Martí
423º Max Beltrame
424º Jordi Llanas
425º Paco Salcedo
426º Sergio Climent
427º José Soler
428º Pau Vicent
429º Cristóbal Martí
430º Cristián Roig
431º José Luis Giner
432º Mariano Moreno
433º Miguel Pont
434º Tobias Piovesan
435º Paco Tejedor
436º Ismael Martínez
437º Luis Carmona
438º Alfonso López
439º
440º Pablo Pallarés
441º Jesús Vasconcellos
442º Gabriele Uboldi
443º Martín Menéndez
444º Ángel Forés
445º Paco Añon
446º Fernando Aupí
447º Cesár Hernansanz
448º Rubén Casabán
449º Félix Pastor
450º Charles Heckle
451º Carlos Cabrera
452º Sergio Vinyoles
453º Abdel Kadar
454º Vicent Cano
455º Javier Guillem
456º Josep Navarrete
457º Leo Fuentes
458º Claudio Ingerten
459º Carlos Galindo
460º Francisco Javier Sánchez
461º Juan A. García
462º Carlos A. Cruz
463º Daniel Villanueva
464º Alberto Ros
465º Miguel Bandone
466º Antonio Galán
467º Cristián González
468º Manuel Casany
469º Daniel Natale
470º Ricardo Fortuna
471º Paco Vilchez
472º Weng – Lee
473º Fausto Domínguez
474º Cristián Letelier
475º Vicente Laguarda
476º Julio Cesár Villena
477º Rafa Ripoll
478º Felipe Aunión
479º Pablo Gil
480º Pedro Denevi
481º Julián Díaz A.
482º Daniel Heras
483º Roberto Montoro
484º Álvaro Posada
485º Juan M. Romero
486º David García
487º Vicente Chismol
488º Rafa Murcia
489º Lucas Martínez
490º Nicolás Duarte
491º Agustín Yarza
492º Nacho Tamarit (h)
493º Carlos Valle
494º Carlos Garzarán
495º Eric Soto
496º Davide Vázquez
497º Alex Topbachian
498º Rafa Pallarés
499º Pol Sanchis
500º Charly Luque
501º Pol Sanchis
502º Blas Pérez
503º Ricardo Briz
504º Oscar Leal
505º Fernando Alonso
506º Salva Martínez
507º Manuel Navarro
508º Josevi Llisto
509º Juan Onielfa
510º Luis A. Quintero
511º Salva Solaz
512º David Alcaraz (h)
513º Alejandro Pallardo
514º Pablo Cárdenas
515º Fernando González
516º Giaco Tortorella
517º Emilio Canet
518º Ubaldo Visier
519º Jordi Martínez
520º Julio Ponce
521º Xavo Giménez
522º Ettore Puccetti
523º Miguel García C.
524º Stefano Vercher
525º Juan Rubio
526º Pablo Mengod
527º Manuel “Potro” Fernández
528º José A. Jiménez
529º David Belda
530º Juan Gil
531º Adrien Boner
532º Ángel Fuster
533º Leo Ávila
534º Martín Cordero
535º Alfredo Bolinches
536º Ricardo Dolz
537º Javier Montañana
538º Nico Cerbetto
539º Jorge Aspas
540º Jesús García B.
541º Carlos Asins
542º Edu Villar
543º Pasqual Vernich
544º Gabriel Bregante
545º Andrés González
546º Luis Saiz
547º Álvaro Valle
548º Andros Corral
549º Carlos Tronch
550º Jorge Barrera
551º Germán Brieva
552º Maximo Martínez
553º David Llorente
554º Luis Gallart
555º Toni García
556º Alejaándro Gay
557º Agustín Bellver
558º Jesús Olmo
559º Juanmi López
560º Santi Danvila
561º Andrés Rojo
562º Jesús Fernández
563º Pablo Pallarés (h)
564º Luis Tejeda
565º Víctor Díez
566º Alberto Ruíz P.
567º Javier De Lorenzo
568º Miguel Ródenas
569º Javier Cotarelo
570º Antonio Zafra
571º Antonio Desarro
572º Juan Toledo
573º Jerónimo Peláez
574º Gustavo Sinisterra
575º Carlos Salar
576º Raúl Alcolea
577º Paco Alarcón
578º Álvaro Aranda
579º Santiago Pla
580º Carlos Mayor
581º Enrique Delia
582º Othmane
583º Álvaro Raga
584º Javier Orts
585º José L. Boix
586º Antonio Rubio
587º Pablo Hernández
588º Manuel de Lacruz
589º José Ferrer G.
590º Toni Reina
591º Guillermo Carbonell
592º Pablo Izquierdo
593º Carlos Mazariegos
594º Luis Gallart
595º Gonzalo Luzi
596º Diego Fernández P.
597º Eric Ortiz
598º Paco Espadero
599º José Pascual M.
600º Alberto Fernández
601º Chema González
602º Carlos Carretero
603º Humberto Ortíz
604º Aldo Alcaraz
605º Manu Marín
606º Julio Carreras
607º Nacho Boada
608º Ángel Marcos
609º Gabriel Rossi
610º Pedro José Romero
611º Gustavo Blangetti
612º Walter Lafuente
613º Ale Pizzi
614º Ángel García
615º Jerome Guille
616º Román Ortega
617º Omar Maya
618º Carlos Esteve
619º Borja Roger
620º Juan Llisto
621º Javier Culler
622º Piero Lunanuova
623º Jesús Camps
624º Santi Micó
625º Carlos Gonzalo
626º Salva Martínez
627º Luis Pérez
628º Jaime Grau
629º Carles Oltra
630º Nacho Tamarit
631º Andreu Corbera
632º Raúl Bezjak
633º Rafa Cones
634º Roberto Giannini
635º Javier Hernández
636º Pablo Ripoll
637º Esteban Julián
638º Iván López
639º David Díaz
640º Pablo Larrazaga
641º Javier Molina
642º Vicente Miguel
643º Ramón Pérez S.
644º Albert Gomis
645º Nicolás Pou
646º Alfredo Pérez
647º Sebastián Sahade
648º Luciano Sensolini
649º Pierre Reuche
650º José I. Campos
651º Pepe Medina F.
652º Giancarlo Quiroz
653º José Gómez
654º Federico López
655º Gustavo Sinisterra
656º José Aparicio
657º Miche Mastrangelo
658º Juan J. Ortega
659º Paolo Giudicci
660º Pedro Uribe
661º Jorge Balderrama
662º David Saiz
663º Manuel García C.
664º Tomás Jolín
665º Jorge Puchalt
667º Oscar Gozalvo
668º Javier Mercader
669º Ignacio de Tomás
670º Stephen kennedy
671º Marcelo Bani
672º Guillermo Bagnardi
673º José E. Muñoz
674º Juan I. Chamorro
675º Sergio Macías
676º José M. Real
677º Toni Pérez
678º Oscar Leal
679º Giovanni Danna
680º Iñaki Bazaiola
681º Ximo Fuster
682º Igor Zhalba
683º Antonio Desarro
684º Augusto Cambrills
685º Moisés Martínez P.
686º Víctor Valencia
687º Benjamín Montes
688º Julien Duval
689º Edwin Gómez
690º Manuel de la Cruz (h)
691º Pablo Setién
692º Luca Jiménez
693º Raúl Bezjak
694º Gunther Cautiel
695º Germán Arango
696º José L. Sebastián
697º Antonio Colomar
698º Andy Ojelade
699º Mario Carrión
700º Diego Crehuet

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *