Ranking Masculino Histórico

Ranking Masculino Histórico
Aquí figuran todos los jugadores que han pasado por el Beniopen a lo largo de estos años….

1º Toni Gil
2º Pablo Seco
3º Paco Ordaz
4º Fernando Ferrer
5º Damián García
6º Paco Galindo
7º Rafa Blat
8º Víctor Mazariegos
9º Edgar “Chicharito” González
10º Jordi Pedro
12º José “Zamorano” Hermoso
13º Robin Haon
14º Adrián Antón
15º Carlos Parejo
16º Fernando Lahuerta
17º Diego “Pintor” Soloaga
18º Fabián Galarza
19º Abel Llinas
20º Adrián “Eléctrico” Bares
21º Pablo de Torres
22º Nicolás Simón
23º Mónica Martín
24º Carlos Castillo
25º Miguel Casco
26º
27º David Talón
28º Juan Vila
29º Mario Rico
30º José M. Torres
31º José V. Monmeneu
32º Jorge Martínez P.
33º Marcelo “Carbonero” Hernández
34º Jorge Celma
35º Guido Casanova
36º Dani Teijeiro
37º Ramón Penyalver
38º Benjamín Martínez
39º Lucas Avellaneda
40º Juan Raga
41º Luis Jiménez
42º Kiko Lacoba
43º Martín Scodeller
44º Federico Gomis
45º Sebas Montoro
46º
47º Amalio Mota
48º Miguel de Tienda
49º
50º Santi Ballestrín
51º Miguel Izquierdo
52º Shunichi Miyagi
53º Nacho Casado
54º Antonio Sánchez
55º Fidel Lacreu
56º Julián Bacigalupo
57º Emilio Morcillo
58º Jesús Muñoz
59º Fernando Vives
60º Paco Calatayud
61º Jaime Maesc
62º Paco Albert
63º Víctor Lechuga
64º Narek
65º Rafa Morell
66º Darío Arévalo
67º Andrés “Bombardero ” Geroni
68º
69º Juanvi Bañuls
70º Leo Muller
71º Luis Torres
72º Nacho Pozo
73º
74º Paco Macián
75º Alessandro Viggiani
76º
77º Javier Luaces
78º José V. Quirante
79º Héctor Pla
80º
81º Miguel A. Martí
82º José Benet
83º José V. Rodrigo
84º Jorge Massú
85º Andrés Espinoza
86º Javi Latorre
87º Pablo “Metralleta” Bani
88º Javier Salido
89º Javier Castillo Cuesta
90º Jeff Gow
91º Miquel Aparici
92º Jon Rubio
93º Rachid Alaoui
94º Emilio Flecha
95º José D. Lorenzo
96º David “Tiger” Alcaraz
97º Enrique Navarro
98º Modesto Valiente
99º Adrián García A.
100º Javier Herrero
101º Amadeo Cuellar
102º Daniel Jiménez
103º Jordi Garrigós
104º;David Soriano
105º Migue López
106º Javier de Haro
107º Maxime Regnier
108º Pablo Pérez S.
109º Javier Movilla
110º Rberto Albert
111º Daniel Guerrero
112º Héctor Josa
113º Nacho Vila-Belda
114º Pablo Pastor P.
115º Ignacio González
116º Javier Montull
117º Mathieu González
118º José “Guaje” Peláez
119º Carlos Escuin
120º Mario del Pozo
121º Jesús Vergara
122º Luigi Parrino
123º Amadeo Cuellar
124º Antonio “Pata Negra” Hernández
125º Patricio Abadíe
126º Paco Galán
127º Hatim Maziani
128º Pedro Valero
129º Alejandro Carrasco
130º David Andrade
131º Javier Hermoso
132º Sebastián “Batata” Pagliano
133º Samuel Vázquez
134º Manuel Carrasco
135º Javier A. Rodríguez
136º Miguel Cassasus
137º José Cebamanos
138º Arturo González
139º Gerard Bataller
140º Roger Villavicencio
141º
142º Hiro Hitazawa
143º Pablo Pastor C.
144º Javier Peña
145º Alfredo Simón
146º Pedro Escamilla
147º Teo Berdonces
148º José A. Medina
149º
150º Paco Macián
151º Jean Marc Sánchez
152º Carlos Gutiérrez
153º Manolo Giménez
154º José Requeni
155º Hayato Sasaki
156º Oleg Plamenov
157º
158º Joachin Keck
159º Quique Belda
160º Vaja Benidze
161º Josvi Frasquet
162º Kieran Byrne
163º Manuel Bullón
164º Javier Peña
165º Álvaro Martínez
166º Emilio Flecha
167º
168º Guillermo “Alemán” Siegfried
169º Pablo Inat
170º Roger Villavicencio
171º Marcos Gómez A.
172º Stefan Van den Hoogen
173º Juan Olmos
174º Marcos Gómez R.
175º Miguel Carrillo
176º Josep Martínez
177º Edu Bou
178º José V.Costa
179º Francesc García López
180º Laercio Risson
181º
182º Unai Fontal
183º Vicente Salcedo
184º Javi Sanchez A.
185º Kike Galán
186º Ramón Andrés
187º Vittorio Aqcuaviva
188º Carlos Navarro
189º Alejandro Almela
190º Albert Rodríguez M.
191º Edel García
192º Diego Romeo
193º
194º Manolo Zamora
195º
196º Alfonso Matoque
197º Juan R. Parra
198º Gerardo Bataller
199º José Ferrer F.
200º Patricio Abadíe
201º Stefano Liturri
202º Josep Navarro
203º Higinio Salinas
204º Miguel Puchades
205º Alejandro Cebrecos
206º Julio Ortega
207º Santiago Herrando
208º José Oltra
209º Miguel Rangel
210º Stefano Liturri
211º Pau Gómez
212º Javier Aliaga
213º Manuel Botella
214º Rubén García L.
215º Alex García
216º Fran Ortigosa
217º Sebastián Ceglie
218º Nacho Couchoud
219º
220º Higinio Salinas
221º Nico Bellanza
222º Ricard García
223º Alex Esteban
224º Iván Mira
225º Fidel García
226º Diego Sanchis
227º Diego “Dinamita” Pérez
228º
229º David Andrade
230º Ismael de Fez
231º José Esparcia
232º
233º Ignacio Fernández
234º Damián Jiménez
235º Toni Daviá
236º Petrov
237º Alex Plazas
238º Juan Luis Couchou
239º Daniel Falcó
240º Vicente Giner H.
241º Toni Galindo
242º Vicente Abargues
243º David “Enano” Arce
244º Ian Lovett
245º Adrián Ruiz P.
246º Daniel Martins
247º Andrés Martí
248º Mario Antonio
249º Borja Mediavilla
250º Carlos Zac
251º Marco Sevillano
252º Adrián López
253º Toni Luz
254º Toni Soriano
255º Javi Sánchez H.
256º
257º Rafa González
258º Alex Baldoví
259º Tony Catalá
260º Juanjo Morant
261º Richard Agnew
262º Paul Ligier
263º Josep Casañs
264º Fidel García
265º Adrián Sanz
266º Alfonso Cerdán
267º Gabriel Corcho Ianiello
268º Miguel A. Gregorio
269º David Vilorias
270º Eduardo Romero
271º Paco Plaza
272º Carlos Rodríguez
273º Juan E. Montoro
274º Brice Jacquemine
275º Francisco J. Escribá
276º Alberto Rubio
277º José M. Sorio
278º Vicente Graullera
279º Robert Fuster
280º Augusto Sendra
281º José Villar
282º Sergio March
283º Voro Galindo
284º
285º
286º Agustín Sáez
287º Joan Matoses
288º Javier Iñigo
289º Manolo Hernando
290º
291º Slavi Marinov
292º José V. Roig
293º
294º Alberto Casanova
295º Enrique López P.
296º Chema Ramos
297º Carlos Laguía
289º Aquilino Julián
290º Daniel Lorenzo
291º
292º Vicente Chambó
293º Richard Sackay-Addo
294º Rafa Lamas
295º Quique Caballero
296º Luis Neira
297º Sergio García
298º Marco Impoco
299º Jorge Laguna
300º Toni Jordá
301º Vicente Giner B.
302º Diego Jiménez
303º Adrián Más
304º Lalo Guillen
305º
306º Edu Herrero
307º Enrique García G.
308º Felipe Ferrer
309º Mario Torres
310º Gabriel Galán
311º Pepelu Gimeno
312º Guillem Tomás
313º Víctor Lillo
314º Oscar Ruiz
315º Ernesto Martín
316º Juan D. Matas
317º José Suárez A.
318º
319º Blas Pérez
320º Javi Valiente
321º
322º Ciprian Miloui
323º Patrick Cabrera
324º Luis Soto
325º Javier Herraiz
326º
327º Miguel A. Costa
328º Víctor Sanden
329º Héctor Gil
330º Mario Martín Álvarez
331º Jonathan Curtarelli
332º Drago Colja
333º Pablo Morcillo
334º José A. Vazquéz
335º Diego Hermoso
336º Álvaro Posada
337º Juan Pedro Gilabert
338º Victoria Soriano
339º Rubén Milán
340º Jesús Darío Rivera
341º Manuel de Lacruz
342º César Hernansanz
343º Toni Cuenca
344º Antonio Vitoria
345º Enrique Ferri
346º Sergi Porta
347º Miguel Barrero
348º Félix Navarro
349º Carlos Garzando
350º Marco Valentín
351º Carlos Celma
352º Roberto García
353º Lluis Domenech
354º Rafa Puertas
355º Jorge Cervera
356º Vicente Chismol
357º Miguel A. Carrillo
358º Álvaro Bosca
359º Alessio Tanganelli
360º Pedro González P.
361º Luis Morenilla
362º Jorge Pérez B.
363º Alexei Lescaylle
364º Josi Ayensa
365º Rafa Pérez
366º Carlos Calvé
367º Andrés Rojo
368º Marcos Medina
369º
370º Miguel A. Civera
371º David Walsh
372º Miguel A. Torres
373º
374º Borja Navas
375º Ilko García
376º Carlos Hernández
377º Ricardo Aviño
378º José Vicente Molina
379º Ricardo García P.
380º
381º Sergio Borrego
382º Javier Lozano
383º Carlos Martínez P.
384º
385º Alonso Jurado
386º Daniel Falcó
387º Rubén Sanchiz
388º Carlos Jiménez
389º José Sánchez
390º Carlos Amat
391º Vicente Colom
392º
393º Toni Fornás
394º Agustín Yarza
395º Luis Gallart
396º
397º Roberto Prats
398º Alex Monserrat
399º
400º Javier Díaz
401º Pau Puigcever
402º Arturo Torres
403º Jorge Sánchez
404º
405º Marcos Ortíz
406ºº Pablo Pellicer
407º José M. Requena
408º Sergio Villar
409º Pedro García López
410º Javi Delgado
411º Alba Hernández
412º Víctor Romani
413º David Gómez
414º Miguel Sánchez
415º Quique Ventura
416º Marta Gómez
417º Héctor Sánchez
418º Javier Catena
419º Román Ortega
420º Israel Alfonso
421º Javier Taberner
422º Migue Martí
423º Max Beltrame
424º Manuel Balaguer
425º Paco Salcedo
426º
427º
428º Pau Vicent
429º Cristóbal Martí
430º
431º José Luis Giner
432º Mariano Moreno
433º Miguel Pont
434º Tobias Piovesan
435º Paco Tejedor
436º Ismael Martínez
437º Luis Carmona
438º Alfonso López
439º
440º Pablo Pallarés
441º Jesús Vasconcellos
442º Gabriele Uboldi
443º Martín Menéndez
444º Ángel Forés
445º
446º
447º Cesár Hernansanz
448º Rubén Casabán
449º Félix Pastor
450º Charles Heckle
451º
452º Sergio Vinyoles
453º
454º Markus Hanner
455º Javier Guillem
456º Jorge Puchalt
457º
458º
459º Carlos Galindo
460º Francisco Javier Sánchez
461º
462º Guillermo Soro
463º Daniel Villanueva
464º Alberto Ros
465º
466º Antonio Galán
467º Vicent Cano
468º Manuel Casany
469º
470º Ricardo Fortuna
471º Paco Vilchez
472º
473º
474º Cristián Letelier
475º Vicente Laguarda
476º Julio Cesár Villena
477º Rafa Ripoll
478º Felipe Aunión
479º Pablo Gil
480º Antonio Rubio
481º Julián Díaz A.
482º Javier Alonso
483º Roberto Montoro
484º Álvaro Posada
485º
486º David García
487º Vicente Chismol
488º Rafa Murcia
489º Lucas Martínez
490º
491º Agustín Yarza
492º Nacho Tamarit (h)
493º Carlos Valle
494º Carlos Garzarán
495º Eric Soto
496º Álvaro Raga
497º Alex Topbachian
498º
499º
500º Charly Luque
501º Pol Sanchis
502º
503º Ricardo Briz
504º
505º Fernando Alonso
506º Salva Martínez
507º Manuel Navarro
508º Josevi Llisto
509º Juan Onielfa
510º Luis A. Quintero
511º Salva Solaz
512º David Alcaraz (h)
513º Alejandro Pallardo
514º Pablo Cárdenas
515º Fernando González
516º David Belda
517º
518º Ubaldo Visier
519º Jordi Martínez
520º Ana Molins
521º Xavo Giménez
522º Ettore Puccetti
523º Miguel García C.
524º Stefano Vercher
525º Juan Rubio
526º Pablo Mengod
527º Manuel “Potro” Fernández
528º José A. Jiménez
529º Sergio Macías
530º Juan Gil
531º Adrien Boner
532º Berta Mellado
533º Víctor Díez
534º Martín Cordero
535º Alfredo Bolinches
536º
537º Javier Montañana
538º Nico Cerbetto
539º Jorge Aspas
540º Jesús García B.
541º Carlos Asins
542º Edu Villar
543º Pasqual Vernich
544º Gabriel Bregante
545º Andrés González
546º Luis Saiz
547º
548º Andros Corral
549º
550º Jorge Barrera
551º Germán Brieva
552º Maximo Martínez
553º David Llorente
554º Luis Gallart
555º Toni García
556º Alejandro Gay
557º Agustín Bellver
558º Jesús Olmo
559º Juanmi López
560º Santi Danvila
561º Andrés Rojo
562º Jesús Fernández
563º Pablo Pallarés (h)
564º Luis Tejeda
565º Víctor Díez
566º Alberto Ruíz P.
567º Javier De Lorenzo
568º Miguel Ródenas
569º Javier Cotarelo
570º Antonio Zafra
571º Antonio Desarro
572º Piero Lunanuova
573º Jerónimo Peláez
574º Gustavo Sinisterra
575º Carlos Salar
576º Raúl Alcolea
577º Paco Alarcón
578º Álvaro Aranda
579º Santiago Pla
580º Carlos Mayor
581º
582º Othmane
583º
584º Javier Orts
585º José L. Boix
586º Antonio Rubio
587º Pablo Hernández
588º Manuel de Lacruz
589º José Ferrer G.
590º Toni Reina
591º Guillermo Carbonell
592º Pablo Izquierdo
593º Carlos Mazariegos
594º Luis Gallart
595º Lucía Atanasio
596º Diego Fernández P.
597º Eric Ortiz
598º
599º José Pascual M.
600º Alberto Fernández
601º Chema González
602º Carlos Carretero
603º Humberto Ortíz
604º Aldo Alcaraz
605º Manu Marín
606º Julio Carreras
607º Nacho Boada
608º Ángel Marcos
609º Gabriel Rossi
610º Pedro José Romero
611º Gustavo Blangetti
612º Walter Lafuente
613º Ale Pizzi
614º Ángel García
615º Jerome Guille
616º Aleix Juanes
617º Omar Maya
618º Carlos Esteve
619º Borja Roger
620º Juan Llisto
621º Javier Culler
622º
623º Jesús Camps
624º Santi Micó
625º Carlos Gonzalo
626º Salva Martínez
627º Luis Pérez
628º Jaime Grau
629º Carles Oltra
630º Nacho Tamarit
631º Andreu Corbera
632º Raúl Bezjak
633º Rafa Cones
634º Roberto Giannini
635º Giancarlo Quiroz
636º Gustavo Sinisterra
637º Sergio Macías
638º Iván López
639º
640º Pablo Larrazaga
641º Javier Molina
642º Vicente Miguel
643º Manuel de la Cruz (h)
644º Benjamín Montes
645º Nicolás Pou
646º Ximo Fuster
647º
648º Ignacio de Tomás
649º Pierre Reuche
650º Edwin Gómez
651º Oscar Gozalvo
652º
653º José Gómez
654º
655º Fabio D´Angelo
656º
657º Jorge Balderrama
658º Sebastián Sahade
659º
660º
661º José M. Real
662º
663º Iñaki Bazaiola
664º Antonio Desarro
665º José L. Sebastián
667º
668º Javier Mercader
669º Moisés Martínez P.
670º Stephen kennedy
671º Igor Zhalba
672º Pablo Setién
673º José E. Muñoz
674º Augusto Cambrills
675º Pedro Uribe
676º Gunther Cautiel
677º Toni Pérez
678º
679º Giovanni Danna
680º
681º
682º
683º David Saiz
684º
685º Tomás Jolín
686º Ignacio Teruel
687º Marcelo Bani
688º Julien Duval
689º Germán Arango
690º
691º
692º Federico López
693º
694º
695º Luciano Sensoli
696º
697º
698º Paolo Giudicci
699º
700º
701º
702º Guillermo Bagnardi
703º
704º Alfredo Pérez
705º Antonio Colomar
706º Pepe Medina F.
707º Juan I. Chamorro
708º
709º
710º
711º
712º
713º
714º
715º
716º Ramón Pérez
717º
718º Héctor Rial
719º Gonzalo Pérez
720º Andy Ojelade
721º Mario Carrión
722º Diego Crehuet

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *